Vymáhání pohledávek


January 30,2019 |

Myslíte si, že už jste vyčerpali veškeré cesty, které by vedly k tomu, abyste Vaše peníze dostali zpět? Obraťte se na experty na vymáhání pohledávek a těmi jsme my.
Výhodou mimosoudního vymáhání pohledávek je, že můžeme začít ihned po podepsání smlouvy. V České republice se soudy táhnou řadu let a my většinu pohledávek vymůžeme do několika málo měsíců. V případě, že u dlužníka vyhledáme bydliště, nebo daná firma není v insolvenčním řízení, úspěch je skoro zaručen.

Odkup pohledávek

Vymáhání pohledávek není jedinou službou, kterou našim klientům poskytujeme. Další službou je také odkup pohledávek. Pohledávky odkupujeme jednorázově, ať už pocházejí z obchodního nebo soukromého styku. Kupní cena se většinou pohybuje mezi 30-60 % nominální hodnoty pohledávky.

Related Posts.

Konec problémů s kanalizací | Prostor, kam uklidíte vše | S mobilními domy budete mít rychle bydlení
Theme powered by: WordPress: © Taxislovacko